Professionals

Inwoonster België belasting- en premieplichtig

X woonde in 2008 en 2010 in België. Zij werkte in die jaren in dienstbetrekking bij een werkgever in Breda. X verricht haar werk in principe in Nederland (Breda). Zij stelt in deze zaak dat zij ook buiten Nederland arbeid heeft verricht en dat Nederland geen heffingsrecht heeft over de dagen waarop in het buitenland werkte. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft X niet aannemelijk gemaakt dat zij met de werkgever is overeengekomen dat zij binnen de normale arbeidstijd werkzaamheden buiten Nederland zou verrichten. De Rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat de werkgever heeft verklaard dat alle werkzaamheden in Nederland plaatsvonden. Niet is gesteld of gebleken dat X ook in België belasting heeft betaald over (een deel van) haar salaris. Dat in België een aanvullende gemeentebelasting over het salaris wordt geheven, telt niet als belastingheffing in de hier vermelde zin (conform jurisprudentie van de HR). De dienstbetrekking wordt dan geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. De belastingheffing is geheel aan Nederland toegewezen. X is voorts in Nederland verzekerd en dus premieplichtig. De Rechtbank beslist verder dat X geen recht heeft op een immateriële schadevergoeding of een dwangsom. Door één van de bezwaarschriften en een ingebrekestelling naar een onjuist adres te verzenden, heeft de gemachtigde bewust het risico aanvaard dat deze stukken de Belastingdienst niet tijdig zouden bereiken. De gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van X.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.