Professionals

Jaarverslag Pensioenfederatie 2013

De Pensioenfederatie heeft vandaag het Jaarverslag 2013 uitgebracht. Het bevat een beknopt overzicht van de voortgang die in het afgelopen jaar op een aantal voor de pensioensector belangrijke terreinen is geboekt. Daarbij gaat het om onderwerpen als Pensioenfondsbestuur, Uitvoeringskosten, Toezichtkosten, Fiscaal kader pensioenregelingen, Financieel toetsingskader/nieuwe pensioencontracten, Europa, Pensioencommunicatie, Reputatiecampagne, Investeren in Nederland en de Toekomst van ons pensioenstelsel.

Het Jaarverslag gaat ook nader in op de fusie eind vorig jaar van de pensioenkoepels OPF, UvB en VB in de Pensioenfederatie en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke veranderingen. Ten slotte bevat het Jaarverslag de financiële gegevens over 2013. Het Jaarverslag is alleen in digitale vorm uitgebracht.

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.