Juridisch

Disclaimer
Pensioenweblog is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Pensioenweblog en de redacteuren aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze weblog. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Alle informatie op Pensioenweblog wordt alléén beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat noch Pensioenweblog noch de schrijvers aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt. 

Auteursrecht
Alle informatie op Pensioenweblog mag gekopieerd, vermenigvuldigd, uitgegeven of gebruikt worden op welke manier dan ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u Pensioenweblog en de auteur van het artikel als bron vermeldt en instemt met hetgeen onder de disclaimer is opgenomen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin u de keuze wordt gegeven om cookies te accepteren. Op het moment dat u op ‘accepteren’ drukt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

  • DoubleClick
  • Facebook connect
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Twitter Button
  • Linkedin Widgets

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

  • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
  • het optimaliseren van onze diensten;
  • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Pensioenweblog is een initiatief van Akkermans & Partners.