Professionals

Kamerbrief doorwerken na AOW, witte vlekken, partnerbegrip en afschaffing doorsneepremie

In een kamerbrief wordt ingegaan of diverse onderwerpen.

Doorwerken na AOW-datum. Bij de meeste fondsen kan het pensioen wel worden uitgesteld, maar kan niet extra worden opgebouwd. Het blijft vreemd dat er inmiddels vele fiscale mogelijkheden zijn, maar dat uitvoerders, zeker verplichtstelde Bpf’s deze niet toepassen. Het lijkt wel of uitvoeringsbeperkingen leading zijn in plaats van mogelijkheden en het belang van de werknemer. Waarom zou een uitstel niet de maximale 5 jaar zijn immers?

Er komt nog een kwalitatief onderzoek naar de reden van witte vlekken. Mijn voorspelling is dat kosten hierbij leading zijn van de werkgever. Begin 2017 wordt het de uitkomst onderzoek verwacht.

De uniformering van het partnerbegrip wordt nader onderzocht, nu dit enerzijds tot communicatiestoornissen leidt en anderzijds tot omzetting – en dus verval – van partnerpensioenrechten in ouderdomspensioen bij waardeoverdracht. Beter is het om bij partnerpensioen geen onderscheid meer te maken tussen gehuwden en samenwonenden.

Tot slot over de afschaffing van de doorsneepremie. Hiertoe vindt overleg plaats om te bewerkstelligen dat hierover bij de Kabinetsonderhandelingen in 2017 keuzes gemaakt kunnen worden. Eerst moet mijns inziens een oplossing gevonden c.q. keus gemaakt worden hoe de doorsneepremie wordt afgeschaft, ofwel hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien.

Al met al, weer veel tekst en weinig echt goede en concrete oplossingen voor diverse problematieken.

 

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.