Professionals

Kapitein kan door ontbreken scheepspatent niet worden aangemerkt als rijnvarende en valt niet onder de Nederlandse sociale verzekeringen

X woont in Nederland en is met ingang van 1 januari 2007 bij A, gevestigd in Luxemburg, werkzaam als kapitein op een binnenvaartschip, waarvoor in Nederland een Rijnvaartverklaring is afgegeven. Hij beschikt over een E101-verklaring, afgegeven door de Luxemburgse autoriteiten. Volgens deze verklaring is de sociale zekerheidswetgeving van Luxemburg vanaf 1 september 2004 op hem van toepassing. Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof, nr. 16/00038, dat de Belastingdienst met haar brief van 25 april 2012  niet aannemelijk maakt dat het schip in de desbetreffende periode over een scheepspatent beschikt als bedoeld in art. 22 Herziene Rijnvaartakte. Het ‘Schiffsattest’ was op 25 maart 2006 verlopen. Dat houdt in dat X niet krachtens de Nederlandse sociale verzekeringen verzekerd is, zodat hij over die periode geen premies volksverzekeringen en geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd is.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.