Professionals

KIFID-uitspraak: Hypotheekadviseur niet schuldig aan niet krijgen financiering restschuld na werkeloosheid

Adviseurs moeten nauwgezet analyseren en adviseren, rekening houdend met de persoonlijke situatie. In een recente uitspraak oordeelt het KIFID over een klacht van een consument die een woning met een restschuld heeft verkocht, volgens de consument omdat hun hypotheekadviseur hun zou hebben verteld dat werkloosheid geen invloed zou hebben op de mogelijkheid tot verkrijging van een financiering voor een nieuwe woning en de te verwachten restschuld van de oude woning. Op basis van het advies zou de oude woning te koop zijn gezet, maar door de nadien optredende werkloosheid was geen financiering voor de nieuwe woning en restschuld van de oude woning meer te krijgen. Ondanks geluidsopnamen weet de consument niet aannemelijk te maken dat de adviseur dit verteld had en is dit ook niet aannemelijk volgens het KIFID. Het dossier geeft ook aanleiding voor de conclusie dat de verkoop niet meer ongedaan kon worden toen de werkloosheid bij de adviseur gemeld werd. Zo ontkomt de Adviseur aan de geclaimde schadevergoeding. Of het dossier ook echt Wft-proof was met van te voren goede informatie over een werkloosheidsscenario verteld de uitspraak niet. Opmerkelijk is ook nog dat het KIFID oordeelt dat de geluidsopname ook zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd best als bewijsmiddel in een civiele procedure gebruik wordt. Deze adviseur had ook nog vanwege de langdurige relatie met de klanten veel zonder vergoeding gedaan. Heel fraai lijkt het dus ook niet van die geluidsopname, maar het mag wel. In dit geval helpt het echter niet, omdat de geluidsopnames kennelijk niet veel fouts van de adviseur lieten horen en in ieder geval geen ‘schuldbekentenis’.  Alleen de consument blijft in dit geval dus met een schuld zitten.

 

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.