Professionals

Kifid wijst vordering om schadevergoeding in beleggingsverzekeringsprocedure af

Op 10 november 2016 heeft de Geschillencommissie van het Kifid uitspraak gedaan in een procedure over beleggingsverzekeringen (kenmerk 2016-541). In de procedure was het volgende aan de orde.

Twee consumenten schakelden voor de behartiging van hun belangen een organisatie in. Beide consumenten sloten in de 90’er jaren een beleggingsverzekering bij een verzekeraar. De consumenten bepleiten bij Kifid een schadevergoeding wegens door de verzekeraar berekende kosten. Ze zijn van mening dat de kosten buitenproportioneel zijn geweest. De belangenbehartiger heeft namens de consumenten een klacht ingediend bij het Kifid en voor beiden een schadevergoeding geclaimd voor te veel betaalde premies, het gemiste rendement en de advieskosten.

De procederende belangenbehartiger heeft de inhoud van de klacht uitdrukkelijk beperkt tot de stelling dat de in rekening gebrachte kosten te hoog zijn in verhouding tot de totale inleg op de polissen. Daarbij werd verwezen naar een eerdere uitspraak van het Kifid uit 2014 waarbij is uitgesproken dat een kostenpercentage van 5% tot 6% redelijk zou zijn.

In tegenstelling tot de zaak uit 2014, ontbreekt volgens het Kifid in onderhavige procedure een concrete rechtsgrondslag voor de geclaimde schadevergoeding. Een wanverhouding tussen geleverde prestatie en betaalde prijs is volgens het Kifid niet voldoende grondslag voor toewijzing van een schadeclaim. Het Nederlands recht kent een dergelijke beperking van de contractsvrijheid immers niet. Het Kifid heeft de vordering(en) afgewezen.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.