Professionals

Officiële publicatie inwerkingtreding verval tijdklemmen

Op 16 maart 2017 is het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van de wet ‘Overige fiscale maatregelen 2017’ gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, nr. 91). Dit besluit is een vervolg op de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer van de staatssecretaris van Financiën van 8 februari 2017 over het verval van de tijdklemmen (minimale premiebetalingseis van 15 of 20 jaar) voor de KEW, de SEW en het BEW.

In het besluit is aangegeven dat genoemde artikelen per 1 april 2017 in werking zullen treden. Dat betekent dat de tijdklemmen voor deze eigenwoningspaarproducten per die datum komen te vervallen.

Voor kapitaalverzekeringen die in de periode 1992 – 2000 zijn gesloten (Brede Herwaardering) betekent de publicatie van het besluit dat de tijdklemmen op basis daarvan per 1 april 2017 weer onverkort van toepassing zullen zijn voor alle situaties. Middels een nog te publiceren beleidsbesluit zullen de tijdklemmen ook komen te vervallen voor kapitaalverzekeringen die onder het Brede Herwaarderingsregime zijn gesloten.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.