Professionals

Officiële teksten diverse fiscale wetten voor 2017 gepubliceerd

Vandaag is de officiële wettekst van ‘Overige fiscale maatregelen 2017’ in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2016, nr. 545). Voor levensverzekeringen en bankspaarproducten betekent dit dat het ‘tijdklemmenbesluit’ van de staatssecretaris van Financiën van 17 december 2014, nr. BLKB 2014/2168M, per 1 januari 2017 gecodificeerd is. De codificatie is deels breder dan het goedkeurend beleid in genoemd besluit en de situatie van verkoop van de eigen woning wordt per 1 januari 2017 ook gegoten in een wettelijke bepaling. Dus ook in die situatie kan straks een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) vervroegd worden afgekocht/gedeblokkeerd zonder dat de uitkeringsvrijstelling verloren gaat! Die producten behoeven dan in bepaalde situaties niet een looptijd van ten minste 15 of 20 jaar te hebben. Vanwege het ook in die situatie vervallen van de tijdklemmen, wordt tegelijkertijd een andere goedkeuring [Onderdeel 4.6 van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2014, nr. BLKB 2014/1763M] op dit terrein per 1 januari 2017 gecodificeerd, zij het in gewijzigde vorm. Het betreft het voorkomen van verlies van (een deel van) de vrijstelling bij voortijdige afkoop/deblokkering van een KEW, SEW of BEW na goedkoper wonen.

Vandaag zijn ook de officiële wetteksten van ‘Belastingplan 2017’ (Stb. 2016, 544) en de ‘Fiscale vereenvoudigingswet 2017’ in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2016, 546). Beide wetten bevatten geen wijzigingen op het terrein van levensverzekeringen en bankspaarproducten.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.