Professionals

Overzicht maatregelen ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregelen gepubliceerd die sinds 1 januari 2017 zijn gewijzigd.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers

  • Werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming wanneer zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen en minimaal 1248 verloonde uren per jaar werken.

Wet aanpak schijnconstructies

  • Werkgevers betalen het volledige minimumloon. Constructies waarbij werkgevers, door bedragen in te houden op, of te verrekenen met het loon, minder dan het volledige minimumloon betalen zijn in principe verboden. Bijvoorbeeld huisvestingskosten inhouden op het loon.
  • Per 1 januari is de ketenaansprakelijkheid voor loonvordering in het goederenvervoer over de weg van kracht. Opdrachtgevers in het goederenvervoer kunnen hierdoor aansprakelijk worden gesteld voor loonvorderingen van werknemers die arbeid verrichten in het kader van goederenvervoer over de weg.

Arbeidsongeschiktheid

  • Het wettelijk onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden in de financiering van de WGA is vervallen. Hierdoor betalen werkgevers sinds 1 januari 2017 één gecombineerde WGA-premie en hebben ze de keuze om voor hun gehele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Aanpassingen Wet banenafspraak

  • Mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet, van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde hebben onder het wettelijk minimumloon, worden zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister opgenomen (de Praktijkroute). Als iemand via de Praktijkroute is opgenomen in het doelgroepregister telt de baan waarop mensen werken vanaf dat moment mee voor de banenafspraak.
  • (Ex)-leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen zonder beoordeling worden opgenomen in het doelgroepregister, wanneer zij bij UWV een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Dit was al eerder geregeld voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.
  • Gemeenten worden verplicht een bepaald aantal beschutte werkplekken te creëren.

Fraudewet

  • De hoogte van de boete voor uitkeringsgerechtigden die de inlichtingenplicht overtreden, wordt voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de overtreder.
  • Daarnaast wordt de mogelijkheid van het geven van een waarschuwing uitgebreid.

Maatregelen in het kader van Kindregelingen en armoede laat ik verder onbesproken

 

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.