Professionals

Premieplicht AOW voor persoon met Nederlandse nationaliteit, wonende in België

A woont in 2010 in België en geniet uit Nederland loon uit dienstbetrekking. Niet is in geschil dat A in Nederland verplicht verzekerd is op grond van de AOW. Zijn stelling dat hij niet premieplichtig is in Nederland, omdat hij onvoldoende zekerheid heeft over zijn (toekomstige) uitkeringsrechten, wordt door Rechtbank Zeeland-West-Brabant verworpen. Er is geen sprake van een situatie die er zonder meer toe leidt dat sociale bijdragen worden betaald zonder dat er een prestatie tegenover staat. Ook verwerpt de Rechtbank de stelling dat premieheffing zonder enig onvoorwaardelijk zicht op uitkeringsrechten in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.