Professionals

Premieplicht binnenschipper

A heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2012 in Nederland. Hij was het gehele jaar 2012 in dienstbetrekking werkzaam voor een Luxemburgse werkgever. Van 1 januari 2012 tot 15 januari 2012 werkte A op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Van 15 januari 2012 tot en met 31 december 2012 was hij werkzaam op een ander binnenschip. Aan de eigenaar van dat schip is op 14 april 2008 een Rijnvaartverklaring uitgereikt. De vraag is of A recht heeft op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor de periode 1 januari tot 15 januari 2012. Volgens Rechtbank Noord-Holland is dit het geval. Voor zover A werkt op het schip van een Belgische eigenaar is hij in België belastingplichtig en heeft hij in Nederland recht op een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting. De Rechtbank beslist verder dat A vanaf 15 januari 2012 in Nederland verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. De Belastingdienst heeft terecht geen vrijstelling verleend. Dat de werkgever in Luxemburg premies heeft ingehouden op het loon van A is niet relevant. De Rechtbank acht geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel en oordeelt dat artikel 6 EVRM niet van toepassing is op volksverzekeringen.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.