Professionals

Premies op kapitaalverzekering niet aftrekbaar als vrijwillig betaalde Anw-premies

Op 25 januari 2017 heeft het Hof Amsterdam zich uitgesproken in een zaak waarbij in geschil was of een belastingplichtige recht heeft op aftrek van vrijwillig betaalde Anw-premies ingevolge artikel 3.124, lid 1, onderdeel d Wet IB 2001 (kenmerk BK 15/00806). In de zaak speelde het volgende. In het verleden heeft B een kapitaalverzekering afgesloten. De waarde in het economische verkeer van deze verzekering bedroeg op 1 januari 2011 € 8.457,-. In zijn aangifte IB/PVV heeft B € 8.457,- aan premies vrijwillige bijdrage Anw als aftrekbare uitgaven voor inkomensvoorzieningen afgetrokken. In de aangifte is geen belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aangegeven. De inspecteur heeft in het geval van B met betrekking tot het jaar 2011 geen gegevens beschikbaar voor wat betreft de door betaalde vrijwillige Anw-premies, betaalde lijfrentepremies of het bezit van een KEW of SEW. De inspecteur heeft de geclaimde aftrek van € 8.457 geschrapt.

B is in beroep gegaan bij de Rechtbank Noord-Holland en heeft vervolgens hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam ingesteld. De rechtbank stelde vast dat B het hele jaar 2011 gehuwd is geweest. Niet is vast komen te staan dat premies aan hem in rekening zijn gebracht of zijn geïnd door de SVB. B is niet geboren voor 1 juli 1956, maar erna. Aangezien de hoogte van de afgetrokken vrijwillige Anw-premie gelijk is aan de waarde van de betreffende kapitaalverzekering, heeft de rechtbank geoordeeld dat daarmee beoogd is de op de kapitaalverzekering betaalde premies van het inkomen af te trekken. De afgetrokken premies kunnen volgens de rechtbank geen betrekking hebben op bijdragen ingevolge artikel 66a lid 3 Anw. De betaalde premies komen volgens de rechtbank dan ook niet voor aftrek als premies vrijwillige bijdrage Anw in de zin van artikel 3.124, lid 1, onderdeel d Wet IB 2001 in aanmerking. Het gerechtshof heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.