Professionals

Publicatie fiscaal verzamelwijzigingsbesluit in Staatsblad

Op 29 december 2016 is het ‘Besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen’ in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2016, nr. 549). In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001).

Zo wijzigt per 1 januari 2017 onder meer de tabel in artikel 17bis, lid 1 UB IB 2001. De in die tabel opgenomen maximumpremiepercentages per leeftijdscategorie voor nettolijfrenten in box 3 worden met ingang van die datum aangepast aan de overlevingstafels GBM/GBV 09-14. Met ingang van 1 januari 2018 worden die percentages wederom aangepast, maar dan aan de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar.

De wijziging van de tabel in artikel 15, lid 2 UB IB 2001 waarin de vermenigvuldigingsfactoren staan voor bepaling van de pensioenaangroei bij beschikbarepremieregelingen wordt met ingang van 1 januari 2019 aangepast aan de hogere pensioenrichtleeftijd.

Het aanpassingsbesluit bevat ook een tweetal wijzigingen in de Wet IB 2001. Het gaat om de bepalingen in de artikelen 3.68, lid 1 en 3.127, lid 1 en lid 4 van die wet. De wijzigingen treden pas in werking per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen van de in die bepalingen vermelde percentages en van de vermenigvuldigingsfactor.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.