Professionals

Publicatie regeling tot wijziging fiscale uitvoeringsregelingen in Staatscourant

Vandaag is de ‘Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen ‘ in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 71813).

In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001).

Deze regeling bevat op het terrein van lijfrenten een wijziging van artikel 18 UR IB 2001. Dat artikel bevat de uitwerking van een aantal voorwaarden die gelden bij afkoop van een lijfrente ingeval sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden worden per 1 januari 2017 enigszins uitgebreid, maar ook versoepeld.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.