Redactie

Bas Kortenbach

b.kortenbach@nextlevelpensioenadvies.nl

In de afgelopen 10 jaren heb ik mij als fiscalist ontwikkeld op onder meer het gebied van pensioen voor DGA en ondernemers. In 2007 heb ik mij als zelfstandig belastingadviseur gevestigd in de regio Den Haag. Mijn activiteiten op het gebied van pensioenen heb ik in 2013 afgesplitst en samen met Annemieke Schiphuis ben ik Next Level Pensioenadvies gestart. Door mijn achtergrond als fiscalist en econoom heb ik een andere kijk op pensioenen voor de ondernemer en DGA. De kern van het eigen beheer pensioen is dat er 'echte' rechten en verplichtingen worden aangegaan. Tot voor kort was daar weinig aandacht voor maar de laatste tijd worden de werkelijke gevolgen van de pensioenovereenkomst steeds meer onder de aandacht gebracht. Dan blijkt dat er veel risico's en gevaren kleven aan de pensioenovereenkomst. Bij Next Level Pensioenadvies beperken wij deze risico's voor de ondernemer en zijn BV.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Bas Kortenbach
Boudewijn Broers

boudewijn.broers@apg.nl

mr. Boudewijn Broers CPL is (fiscaal)jurist en werkzaam voor APG te Amsterdam. In die rol adviseert hij pensioenfondsbesturen over het te voeren beleid en (fiscaal)juridische vraagstukken. Hij is vaste redacteur van het vakblad “PensioenAlert” en het boek “Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen”. Daarnaast is hij mede-auteur van de “Toolkit Pensioenfondsen” en is hij jaarlijks gastspreker op de Universiteit Maastricht. Hij is lid van de Vereniging van Pensioenjuristen en de Vereniging van Pensioenrecht.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Boudewijn Broers
David Wildemans

wildem01@planet.nl

David Wildemans (1972) is als davidwildemans.com zelfstandig werkzaam als pensioendeskundige. Hij houdt zich bezig met de overdracht van ‘pensioenexpertise’ aan de ‘pensioenprofessional’. Dit betekent enerzijds het verzorgen van cursussen/lezingen/seminars voor verzekeraars, assurantietussenpersonen, pensioenadviseurs. accountants en belastingadviseurs, maar anderzijds ook de feitelijke pensioenadvisering in concrete gevallen. David heeft talloze publicaties in (pensioen)vakbladen op zijn naam. David is eveneens werkzaam als secretaris van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van David Wildemans
Ellen van Waaijen

waaijene@www.pensioenweblog.nl

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen
Erik van Toledo

info@fiscaalleven.eu

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo
Fleur Rieter

fleur.rieter@asr.nl

Fleur Rieter (1969) is directeur Pensioenen bij a.s.r. Ze is econometrist en actuaris en heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector. Zij is sinds 2011 werkzaam bij a.s.r./De Amersfoortse en daar begonnen als Chief Financial and Risk Officer en lid van het managementteam AOV/Ziektekosten. Voordat de geboren Venlose overstapte naar a.s.r., werkte ze acht jaar als financieel en operationeel directeur bij Legal & General NL, was zij vijf jaar manager bij accountant PwC en ruim 2,5 jaar als actuaris bij Zwitserleven. Fleur was tevens jarenlang bestuurslid van het Actuarieel Genootschap en het Actuarieel Instituut. Daarnaast zet zij zich actief in voor micropensioenen en het inrichten van kennisuitwisseling tussen de Nederlandse pensioensector en ontwikkelingslanden, als lid van het Bestuur Stichting Duurzame Micropensioenen Ontwikkelingslanden. Haar achtergrond als econometrist en actuaris helpt haar om de keten in pensioenland in één keer te overzien. Wat betekent het als iemand over x jaar met pensioen gaat? Wat zijn de opgebouwde zekerheden en wat zijn de onzekerheden? Om dat vervolgens dan zo helder mogelijk uit te leggen aan klanten. ‘Het helpt dat je als actuaris de inhoud snapt.’


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Fleur Rieter
Hans Swagten

hansswagten@akkermans.nl

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Hans Swagten
Hans van Meerten

h.vanmeerten@uu.nl

Prof. Dr. H. van Meerten, (1974) is a professor International Pension Law at Utrecht University and a lawyer (senior advisor) at Clifford Chance Amsterdam. He deals with EU (Pension) Law and national and international pension pooling structures. Hans has extensive knowledge of the various aspects of EU-legislation and processes. One of his special areas of expertise is the EU and Dutch-legislation regarding pensions and the cross-border activities of financial institutions.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Hans van Meerten
Henny van den Hurk

hennyvandenhurk@gommeradvocaten.nl

Mr. Henny van den Hurk is sinds 1991 advocaat en is mede-oprichtster van Gommer & Partners. Haar werkgebied bestrijkt het pensioenrecht in alle juridische facetten, waarbij tevens de benodigde kennis en expertise op het terrein van actuariële berekeningen aanwezig is. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Actief als redacteur van de tijdschriften PensioenAlert en LoonZaken en als redacteur/pensioenexpert verbonden aan www.overgeld.nl (De Telegraaf).Van haar hand verschijnen periodiek artikelen op het snijvlak van het pensioen- en arbeidsrecht.Henny treedt op als (gast-)docente en is als pensioendeskundige opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Verder wordt zij door de verschillende rechtbanken en gerechtshoven regelmatig benoemd als deskundige in lopende procedures. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht, NOPD en VAAN.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Henny van den Hurk
Jan van Harten

janvanharten@akkermans.nl

Jan van Harten is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en is sinds 1995 werkzaam als pensioenspecialist. Zijn specialisatie bestaat met name uit het adviseren, ondersteunen en begeleiden van werkgevers en ondernemingsraden op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Hij is als docent verbonden aan Oysterwyck Hogeschool en een veel gevraagde spreker voor seminars van onder andere de SRA en het RB. Met grote regelmaat worden er artikelen van zijn hand gepubliceerd in PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen. Daarnaast is hij initiatiefnemer, eindredacteur en vaste blogger van www.pensioenweblog.nl.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Jan van Harten
Kim Brands-Rijlaarsdam

kimbrands@akkermans.nl

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam
Linda Evers

lindaevers@gommeradvocaten.nl

Mr. Linda Evers MPLA is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt regelmatig op als docent en publiceert in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Al meer dan tien jaar adviseert Linda in de volle breedte over alle thema’s die op pensioengebied spelen. De laatste jaren heeft ze zich steeds meer gespecialiseerd in de problematiek rondom de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Linda Evers
Maaike Theunis

maaiketheunis@gommeradvocaten.nl

Maaike Theunis is in 2011 arbeids- en sociaalrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie heeft ze extra verdiepende cursussen gevolgd in het kader van het tweejarig topklasprogramma van de Universiteit van Tilburg. Uiteraard heeft ze Pensioenrecht als keuzevak gedaan. Na 2 stages bij ‘algemene’ advocatenkantoren heeft ze bewust voor een niche kantoor gekozen. Sinds november 2012 is zij als juridisch medewerkster werkzaam bij Gommer & Partners en vanaf februari 2015 werkzaam als advocaat.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Maaike Theunis
Marcel van Kooten

marcelvankooten@casema.nl

Marcel van Kooten is sinds 1995 als fiscalist werkzaam in de financiële dienstverlening. Eerst bij Sibbing & Wateler in Veenendaal als pensioenadviseur binnendienst, daarna bij Zwolsche Algemeene (Allianz) als fiscaal adviseur en bij Elsevier als docent/adviseur financiële planning. Vanaf 2006 is hij zelfstandig werkzaam als fiscaal jurist/ financieel planner op het brede gebied van fiscaliteiten en financiële planning voor cliënten en bedrijven. Daarnaast geeft hij ook regelmatig presentaties en lessen over de vakgebieden fiscaal, toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, kapitaal-, lijfrenteverzekeringen en pensioen), vermogensplanning en de problematiek over de eigen woning.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marcel van Kooten
Marco Rijsdijk

mr-advies@ziggo.nl

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk
Martin Wouda

martin.wouda@milliman.com

Martin Wouda is Manager en Actuaris AG bij Milliman Pensioenen te Amsterdam. Martin is meer dan 20 jaar werkzaam als adviseur op het gebied van pensioenregelingen, zoals het analyseren, ontwerpen en implementeren van pensioenregelingen. Daarnaast is Martin certificerend actuaris. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in advisering en certificering op het gebied van pensioenen. Hij is certificerend actuaris van zowel herverzekerde als ook eigen beheer fondsen, uiteenlopend qua aard en omvang. Martin is afgestudeerd Wiskundig Ingenieur aan de Universiteit Twente. Tevens is hij gekwalificeerd Actuaris AG en lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Martin Wouda
Mirjam Koenes

MirjamKoenes@gommeradvocaten.nl

Mr. Mirjam Koenes MPLA is in 1991 in zowel de privaatrechtelijke als de bedrijfsjuridische richting afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na ruim 10 jaar te hebben gewerkt als pensioenjurist bij Akkermans & Partners is zij de uitdaging aangegaan als beleidsmedewerker pensioen bij het bestuursbureau van een beroepspensioenfonds. Met de opgedane zeer ruime ervaring heeft zij in 2008 welbewust gekozen voor de advocatuur en de overstap gemaakt naar Gommer & Partners. Zij adviseert over alle voorkomende pensioenkwesties en staat cliënten bij in gerechtelijke procedures. Daarnaast treedt zij regelmatig op als docent, is zij lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen en publiceert zij in verschillende (wetenschappelijke) vakbladen.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Mirjam Koenes
Peter ter Beest

pensioenpodium@gmail.com

Mr. Peter ter Beest is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en is tevens afgestudeerd in notarieel recht en voormalig kandidaat-notaris. Zijn deskundigheid en werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering omtrent pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen vanuit fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch oogpunt. Hierin richt hij zich met name op de accountants- en belastingadviespraktijk, waarbij met name de pensioenregeling van de DGA centraal staat. Tevens is hij als docent verbonden aan Oysterwyck Hogeschool. Daarnaast treedt hij regelmatig op als spreker voor diverse bijeenkomsten bij onder meer Register Belastingadviseurs, de NBA en het SRA en heeft diverse redacteurschappen bij onder andere PensioenAlert en is auteur van vele artikelen in o.a. MKB Adviseur, Novak Accountantsmagazine, PensioenMagazine, Pensioen & Praktijk, Rendement en het Weekblad voor Fiscaal Recht (WFR).


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Peter ter Beest
Rajish Sagoenie

rajishsagoenie@milliman.com

Rajish Sagoenie is Principal en Actuaris AG bij Milliman Pensioenen te Amsterdam. Rajish heeft meer dan 24 jaar ervaring op pensioengebied en actuariële consultancy. Daarnaast is Rajish als consultant verantwoordelijk voor de adviserings- en certificeringswerkzaamheden voor meerdere (grotere) pensioenfondsklanten. Ook was Rajish van 2009 tot juni 2013 voorzitter van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de beroepsvereniging van actuarissen. Rajish schrijft geregeld artikelen over diverse pensioenonderwerpen.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Rajish Sagoenie
René van der Meer

rene.vandermeer@milliman.com

René van der Meer is Manager en Actuaris AG bij Milliman Pensioenen te Amsterdam. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring op pensioengebied en actuariële consultancy. Binnen Milliman Pensioenen houdt René zich met name bezig met advisering en certificering van pensioenfondsen. René is in 1996 afgestudeerd met een universitaire graad in econometrie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en in 1999 afgestudeerd met een universitaire graad Actuariële Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 is René Actuaris AG.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van René van der Meer
Rob van Leeuwen

artonenl@hotmail.com

Drs. Rob van Leeuwen AAG, Van Leeuwen richt zich met name op de ondersteuning van pensioenfondsen voor algemeen bestuurlijke zaken en risicomanagement. Daarnaast is hij ook actief als visiteur voor de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Van Leeuwen was onder andere directievoorzitter Delta Lloyd Leven en COO Grafische Bedrijfsfondsen (nu Timeos). Daarnaast heeft hij diverse interim functies vervuld bij o.a. Van Lanschot, Centraal Beheer en Nationale Nederlanden. Vervolgens is hij de kant van toezichthouder en adviseur op gegaan. Zo is hij momenteel professioneel voorzitter van een pensioenfonds, lid van de RvC van een verzekeraar en een woningbouwcorporatie en lid van het Risk & Audit Committee van een pensioenfonds. Van Leeuwen was eveneens mede oprichter van de sectie AFIR binnen het actuarieel genootschap en is actief als auteur, onder andere bij PensioenAlert.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Rob van Leeuwen
Ron van Os

ron@vanospensioen.nl

Ron is actuaris en sinds 1978 actief in de financiële sector. Na achtereenvolgens werkzaam te zijn geweest bij een verzekeraar, pensioenfonds en een tweetal internationaal opererende consultancy bureaus, heeft hij sinds kort een eigen pensioenadvieskantoor onder de naam “Van Os Pensioen Consultancy B.V.”. Hij richt zich daarbij op pensioenfondsbesturen, werkgevers, belangenorganisaties en zakelijke dienstverleners (waaronder accountants- en advocatenkantoren). Ron is ook NMI-mediator en kan bij geschillen op pensioengebied dus zowel optreden als (getuige-) deskundige als de rol van mediator vervullen. Naast zijn professionele werkzaamheden, heeft hij ook diverse nevenfuncties bij de beroepsgroep van actuarissen (Actuarieel Instituut en Actuarieel Genootschap), is lid van een financiële commissie en actief bij Buurtbemiddeling Eindhoven.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ron van Os
Theo Gommer

theogommer@gommeradvocaten.nl

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.


Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer