Professionals

Reparatie Dagloonbesluit ook voor herlevers

Minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid meldt dat hij ook een compensatie zal voorstellen voor zgn. herlevers (werknemers voor wie in een kalendermaand een WW recht ontstaat of zou zijn ontstaan en een ander recht op WW uitkering loopt of herleeft). Voor WW gerechtigden die door de aanpassing van 1 juli 2015 van het Dagloonbesluit werden geconfronteerd met een korting op de WW uitkering voorziet de Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming Dagloonbesluit in een compensatie. De groep herlevers (voornamelijk flexwerkers) wordt indirect geconfronteerd met de gevolgen van de wijziging van het Dagloonbesluit. Dit is het geval wanneer zowel het beroep op WW uitkering langer duurt dan de maximumduur van het eerste WW recht en bovendien de toepassing van het Dagloonbesluit voor het tweede recht negatief uitpakt. Compensatie voor deze groep vanaf het moment van het aflopen van het eerste recht tot aan het momnet van het aflopen van het (lagere) tweede recht is wel gewenst, maar daarin is nog niet voorzien. Minister Asscher bericht de Kamer dat dit te maken heeft met de uitvoerbaarheid. Het betreft vaak specifieke omstandigheden en complexe zaken. Omdat het UWV tot eind 2017 druk is met de Tijdelijke regeling voor de compensatie van de andere doelgroepen, wil Asscher deze groep niet eerder dan vanaf het eerste kwartaal 2018 compensatie geven. Reden: het eerste WW recht is correct vastgesteld of al gecompenseerd en waarbij werknemers na verloop van tijd geconfronteerd worden met de dagloondaling. Na publicatie van de definitieve regeling voor de herlevers zal het UWV nagaan of een voorschotregeling mogelijk is (Min. SZW 26/10/2016, nr. 2016-0000232765).

 

 

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.