Professionals

Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; niet willekeurig of disproportioneel

Op 13 juli 2016 heeft de Rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de revisierenteregeling bij afkoop van een nieuw regime lijfrente (kenmerk 16/747). De inspecteur heeft vanwege de afkoop van een lijfrente bij beschikking revisierente in rekening gebracht.

In geschil is of de inspecteur de revisierente terecht heeft berekend.

Aangezien revisierente bedoeld is om een timing-voordeel teniet te doen dat losstaat van daadwerkelijk behaald rendement, acht de rechtbank de revisierenteregeling niet willekeurig en evenmin disproportioneel. Ook de wettelijke tegenbewijsregeling, die om doelmatigheidsredenen is gekoppeld aan een termijn van 10 jaar, is volgens de rechtbank niet willekeurig. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt in deze zaak ook niet. Dat gelijke gevallen verschillend behandeld worden is gesteld noch gebleken. Naar het oordeel van de rechtbank streeft revisierente een legitiem doel na waarbij sprake is van een behoorlijk evenwicht tussen algemeen belang en het belang van eiser. De regeling is volgens de rechtbank ook voldoende precies, toegankelijk en voorzienbaar.

De uitspraak is op 20 september 2016 gepubliceerd.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.