Professionals

Rijnvarende is premieplichtig in Nederland omdat scheepsexploitant in Nederland is gevestigd

A woont in Nederland, heeft de Nederlandse nationaliteit en is als Rijnvarende in dienst bij een in Luxemburg gevestigde vennootschap, X sa. Hij werkte in 2012 op een in Nederland geregistreerd schip, eigendom van de in Nederland gevestigde Z bv. A heeft netto-loonafspraken gemaakt. In een controlerapport stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat X sa arbeidskrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers om onder hun leiding en toezicht in Nederland werkzaamheden te verrichten. A is van mening dat hij over 2012 niet premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen omdat het schip wordt geëxploiteerd door X sa. Het Hof legt de bewijslast hiervan bij A. A slaagt niet in het bewijs. Het controlerapport wijst op het tegendeel, namelijk dat Z bv als exploitant van het schip moet worden aangemerkt. Het Hof is ook van oordeel dat het door X sa van het netto loon van A ingehouden bedrag niet als voorheffing met het bedrag van de aanslag IB/PVV over 2012 kan worden verrekend. Het gereserveerde bedrag is geen voorheffing omdat A wist dat op zijn loon geen Nederlandse belastingen en premies zouden worden ingehouden. Hij had afgesproken voor de Nederlandse inkomstenbelasting belastingplichtig te zijn en voor de volksverzekeringen premieplichtig te zijn in Luxemburg. Van goede trouw is geen sprake.

(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2016, 15/01494)

 

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.