Professionals

Rijnvarende maakt vrijstelling belasting- en premieplicht niet aannemelijk

X woonde in 2012 in Nederland en werkte op een binnenschip. De eigenaar van het schip woonde in Nederland en het schip staat in Nederland geregistreerd. In 2009 is een rijnvaartverklaring afgegeven waarop de in Nederland gevestigde vof A als exploitant van het schip staat vermeld. In 2012 stond X op de loonlijst van B SA gevestigd in Luxemburg. De vraag is of X belasting- en/of premieplichtig is in Nederland. De Rechtbank legt de bewijslast bij X. De Rechtbank acht X niet geslaagd in zijn bewijslast. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij geen substantieel deel van zijn werkzaamheden in Nederland heeft verricht. Evenmin heeft hij aannemelijk gemaakt dat hij niet als rijnvarende moet worden aangemerkt. X is werkzaam geweest op een schip waarvoor een rijnvaartverklaring is afgegeven waarop vof A als exploitant staat vermeld, en het schip heeft een scheepspatent en is met winstoogmerk in de rijnvaart gebruikt. Niet aannemelijk is geworden dat Y uit België de exploitant van het schip was. X is daarom sociaal verzekerd in Nederland. Omdat hij inwoner is van Nederland is hij ook belastingplichtig in Nederland. Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat de plaats van de werkelijke leiding van het schip in België is gelegen (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 augustus 2016, 15/4811).

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.