Nieuwe premiestaffels 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft voorlopige beschikbare premie-staffels gepubliceerd: zie (bijgaand) V&A 17-002 op www.belastingdienstpensioensite.nl Deze staffels kunnen gebruikt worden met het oog op de aanpassing van de pensioenleeftijd per ...

Lees verder

Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is ...

Lees verder

Nieuw besluit beschikbare premieregelingen

Dit besluit is een actualisering van de eerder besluiten inzake ‘standaard’ beschikbare premieregelingen. De staffels zijn netto-staffels en er zijn ook staffels voor het netto-pensioen voor boven een pensioengevend salaris van € 103.317,-. De belangrijkste wijziging is ...

Lees verder