Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten: 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen ...

Lees verder

Fusiemogelijkheden Bedrijfstakpensioenfondsen

Vanaf 2018 wil het Kabinet het mogelijk maken dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen fuseren. Daaraan worden dan wel tal van voorwaarden verbonden. De Bpf’en mogen maximaal 5 jaar een gescheiden vermogen aanhouden, om in die tijd qua dekkingsgraad naar elkaar ...

Lees verder

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt

De drie Europese instanties - Parlement, Raad en Commissie - hebben een akkoord bereikt over een (aangepaste) Europese Richtlijn. De Nederlandse inbreng is zodanig geweest dat het concept behoorlijk is afgezwakt. ...

Lees verder