AFM Leidraad Wet verbeterde premieregeling

Per 1 september 2016 is de 'Wet verbeterde premieregeling' in werking getreden. Die wet introduceert voor de deelnemer aan een premie- of kapitaalovereenkomst de mogelijkheid om te kiezen tussen een vastgestelde of een variabele pensioenuitkering. ...

Lees verder

De AFM heeft diverse leidraden gepubliceerd over pensioenadvisering. Deze vindt u in dit artikel. Akkermans & Partners heeft de leidraden verwerkt in haar advies software Advantage.

Om financieel dienstverleners te helpen bij de inrichting van een goede pensioenadviespraktijk heeft de AFM een ‘leidraad tweedepijler pensioenadvisering’ opgesteld. De leidraad bestaat uit tien losse afleveringen die u hieronder kunt downloaden. Per aflevering is telkens ingegaan op een ...

Lees verder