Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is ...

Lees verder

Medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen

De SER heeft een ontwerpadvies uitgebracht over de rol van medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die tussen de 10-50 werknemers hebben. Deze bedrijven hebben geen OR normaliter, maar moeten wel op verzoek van de werknemers een zogenaamde PVT ...

Lees verder