Wijzigingen eigen risico dragen per 1 januari 2017

Wijzigingen eigen risico dragen met ingang van 2017 zijn in de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) opgenomen. In de Wet SUWI staan regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en ...

Lees verder

Premies en bedragen Uwv per 1 januari 2017

UWV heeft de actuele bedragen en percentages die gelden voor werkgevers op UWV.nl vermeld. Het betreft onder meer: basispremie WAO/WIA, WW-premie, gedifferentieerde premie Whk en het maximumdagloon 2017. Het ministerie van Sociale Zaken beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de ...

Lees verder