Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten: 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen ...

Lees verder

DNB thema’s pensioentoezicht 2017

De onderwerpen binnen het themagerichte toezicht van DNB in 2017 hebben betrekking op het volgende. Duidelijke verwachtingen De huidige financiële positie betekent voor veel pensioenfondsen een verhoogd risico op korting en een beperkte kans op toeslagverlening. ...

Lees verder

Duurzaam beleggen in pensioensector neemt toe

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal naar verwachting verder doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van DNB naar duurzaam beleggen in de pensioensector. De groei uit zich op verschillende vlakken. Het aantal pensioenfondsen dat duurzaam belegt neemt toe, het ...

Lees verder

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt

De drie Europese instanties - Parlement, Raad en Commissie - hebben een akkoord bereikt over een (aangepaste) Europese Richtlijn. De Nederlandse inbreng is zodanig geweest dat het concept behoorlijk is afgezwakt. ...

Lees verder

DNB: pensioenstelsel gebaat bij verandering

DNB heeft in een persbericht aangegeven dat het huidige pensioenstelsel gebaat is bij grote veranderingen. De verwachtingen van deelnemers zijn niet waargemaakt. Ouderen worden onvoldoende beschermd tegen kortingen, terwijl voor jongeren soms te weinig risico wordt genomen. Daarnaast ...

Lees verder