Professionals

Salaris inwoner België grotendeels in Nederland belast; geen premieplicht

X woont in België. Hij is in dienst bij een in België gevestigde BVBA en verricht werkzaamheden op projectbasis in Nederland. Verder werkt hij regelmatig vanuit huis. X heeft geprocedeerd over de aanslag IB/PVV 2008. Hof Den Bosch heeft bij uitspraak van 9 juli 2015, 13/00949, geoordeeld dat X in 2008 één dag per werkweek in België heeft gewerkt en dat in Nederland belasting geheven mocht worden over 80% van het salaris. In deze zaak speelt het geschil t.a.v. de heffing over 2009. Op grond van het Belastingverdrag Nederland-België mag Nederland niet heffen over het deel van het salaris dat betrekking heeft op de in België verrichte werkzaamheden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht aannemelijk dat X de overeengekomen werkzaamheden voor 20% vanuit huis (in België) en voor 80% in Nederland heeft verricht. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat in 2009 meer thuis is gewerkt dan in 2008. De Belastingdienst heeft terecht 80% van het genoten salaris in de belastingheffing betrokken. M.b.t. de premieplicht is het beroep van X gegrond. De Rechtbank oordeelt dat op grond van artikel 14, lid 2, onderdeel b, sub i, EU Verordening 1408/71, uitsluitend de wetgeving van België van toepassing is. Daaraan doet niet af dat X in België niet als verzekerd werknemer is aangemeld. Dat is niet relevant voor het bestaan van verzekeringsplicht. X is niet premieplichtig in Nederland.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.