Professionals

schenking aan verzorgende vernietigt na misbruik van omstandigheden

Een erfgenaam stelt dat giften die X ontvangen heeft voor meer dan € 160.000 in korte tijd het gevolg zijn geweest van misbruik van omstandigheden gelet op de hoge leeftijd, slechte geestesgesteldheid, grote schenkingen in een korte periode, het nog maar kort kennen van de begiftigde en afhankelijkheidspositie in het zorgcentrum zoals het beheer van de bankpassen. De stel- en bewijslast dat geen sprake is van misbruik van omstandigheden rust dan op de begiftigde. De bijzondere bewijsregel uit het Burgerlijk Wetboek dat als  een schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen is van toepassing. De bewijslast van het tegendeel rust dan op de begiftigde. Dat geldt alleen niet als van de schenking een notariële akte is opgemaakt of als deze verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn. Van dat laatste is geen sprake als de schenker niet meer kan getuigen, omdat deze inmiddels is overleden.

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.