Ondernemers Professionals

Soap Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer, deel 3 (slot?)

Staatssecretaris Wiebes heeft de aangekondigde Novelle gepubliceerd.

De conclusie is dat hij het ‘vermeende’ probleem ‘wegschrijft’ en dat omzetting in een Oudedagsverplichting niet tot extra indexatielasten kan leiden.

Hij constateert eerst primair dat er geen probleem is, en als dat er al is, dan is dat abusievelijk verkeerd in de Memorie van Antwoord gekomen.

Het ‘haakje’ dat hij heeft gevonden is het nieuwe artikel 34e Wet Vpb, lid 3 sub a, dat stelt dat afkoop of omzetting in een Oudedagsverplichting niet mag leiden tot voordeel bij het bepalen van de winst.

Vervolgens geeft hij aan dat dit dan echter (?) weer tot een te stringente aftrekbeperking leidt en ‘dus’ komt hij DGA’s tegemoet die wel al een indexatie-last hebben geactiveerd.

Hij treft vervolgens in de Novelle 5 maatregelen.

Allereerst mag bij afkoop ingeval van extern eigen beheer, en ook als de ‘pensioen BV’ onderdeel is van een fiscale eenheid, de actiefpost toch ineens ten laste van de winst gebracht worden – mits er een actiefpost is. Bij extern eigen beheer buiten een fiscale eenheid zal dat veelal het geval zijn, binnen een fiscale eenheid juist vaak niet.

Dit mag voorts ook bij ‘intern’ eigen beheer, indien er in de laatste aangifte vennootschapsbelasting voor 20 september 2016 (Prinsjesdag) al een actiefpost was opgenomen. Dat zal echter zelden (of nooit) het geval zijn.

Als het pensioen wordt omgezet in een Oudedagsverplichting mag de eventuele actiefpost lineair ten laste van de winst worden gebracht in evenzoveel jaren als gelegen tussen datum omzetting en 87 jaar (c.q. einddatum uitkering uit de Oudedagsverplichting). Dit sluit, zo stelt hij, het meest aan bij ‘het nemen van de last’ ingeval van een reguliere pensioenuitkering.

Omdat er ‘langer’ in 2017 nog pensioen opgebouwd kan worden, wordt toegestaan dat de opbouw in 2016/2017 tot 150% van de opbouw in 2015 mag bedragen, om nog in aanmerking te komen voor de fiscale faciliteiten. Het meerdere valt niet onder de fiscale (afkoop)faciliteiten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was dit 125% van de opbouw in 2015.

Ten vierde treedt het wetsvoorstel in werking op een nader te bepalen datum, dit kan 1 april zijn en niet per se 1 juli zo lijkt het.

Tot slot blijft na inwerkingtreding er altijd nog 3 maanden ‘extra’ tijd om het pensioen premievrij te maken en/of om opdracht te geven om verzekerd pensioen terug te halen naar de eigen BV.

Commentaar

Hoe creatief ook, hij ‘praat’ zich eruit (prima overigens). De facto komt hij terug op de ‘toch’ harde toelichting dat ingeval van extern eigen beheer de actiefpost ineens ten laste van de winst gebracht mag worden en presenteert het nu als een ‘gunst’. Bij omzetting in een Oudedagsverplichting blijft de actiefpost echter staan, terwijl in de eerdere stukken dit niet het geval was/leek te zijn. Met de afboeking ‘tot leeftijd 87’ zal bedoeld zijn 20 jaar na ingang AOW. De AOW-leeftijd begint immers vanaf 2022 op 67 jaar en 3 maanden, terwijl voor ingegane pensioenen de AOW-leeftijd ook 65 kan zijn. Maar goed, dat is een detail. Op alle andere zaken die nog onvoldoende duidelijk lijken, van o.a. schenkingsaspecten, compensatie partner, begunstiging partner tot de noodzakelijke gang naar de notaris gaat hij niet in.

Door de last ineens alleen bij afkoop toe te staan, bevestigt Wiebes wederom dat hij uitsluitend een fiscale doelstelling heeft (gehad) en nogmaals alles ‘uit de kast’ haalt om de beoogde € 2,1 miljard binnen te halen.

 

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.