Professionals

Toekomstbestendige DC-pensioenen: ook een verantwoordelijkheid van de werkgever

Maar hoe geeft een werkgever binnen zijn DC-regeling hier invulling aan? Bij een DC-regeling is het enige dat vaststaat immers de premie? In het rapport zetten de geïnterviewde organisaties uiteen hoe zij dit vormgeven. De werkgever moet de deelnemers bewust maken van hun ‘retirement readiness’. In hoeverre sluit het huidige, verwachte pensioen aan op het pensioen dat de werknemer voor ogen heeft? Duidelijk is dat werkgevers het niet volledig aan de werknemers zelf moeten over laten. Weet een werknemer niet wát hij moet doen, dan doet hij namelijk niets.

De werkgever moet de werknemer dan ook actief ondersteunen bij de voorbereiding op de pensionering. Hij zet daarbij zijn schaalgrootte, netwerk en in-house kennis in waar mogelijk. Niet alleen signaleert en informeert hij daarnaast wanneer en hoe de werknemer actie dient te ondernemen om de ‘retirement readiness’ te verbeteren. Ook in het zicht van de pensioenleeftijd neemt hij de werknemers mee en bereidt hij hen geleidelijk voor op de pensionering. En dat ondersteunt hij met beleid om het groeiende aantal oudere medewerkers te faciliteren dat wil blijven werken. Bijvoorbeeld om hun pensioen aan te vullen.

Een uitdaging blijft echter de interesse en bewustwording van de deelnemer zelf. Sleutel hierin is communicatie. De werkgever moet hierbij een proactieve rol innemen. Met alle mediakanalen heeft de werkgever meer mogelijkheden dan ooit om de werknemer te stimuleren om vroeger en meer te gaan sparen. En dat is belangrijk voor een adequaat pensioen.

Over Erwin Herkelman

Niets gevonden over Erwin Herkelman

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erwin Herkelman

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.