Professionals

Uitkering uit oude regime lijfrente niet belast bij expiratie; overschrijding wettelijke termijn

Op 21 juli 2016 heeft het Gerechtshof Den Bosch zich uitgelaten over een zaak waarin een belastingplichtige na overschrijding van de wettelijke uitvoeringstermijn voor een lijfrente koos voor een uitkering ineens (kenmerk BK 14/01125).

In geschil was onder meer of de inspecteur bij het opleggen van de aanslag IB/PVV voor het jaar 2010 terecht de waarde van de lijfrente bij het inkomen heeft geteld wegens het overschrijden van de wettelijke termijn.

De belastingplichtige in kwestie was gerechtigde tot een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die op 27 december 2010 expireerde. Op 31 december 2011 werd de lijfrente fiscaal geacht te zijn afgekocht, omdat op dat moment de wettelijke termijn eindigde en nog geen keuze kenbaar was gemaakt. De keuze werd pas in 2012 gemaakt. Uiteindelijk koos de belastingplichtige voor uitkering van het geëxpireerde kapitaal in plaats van aanwending ervan voor een lijfrente.

Door de inspecteur werd de uitkering in het jaar van expiratie (2010) in de belastingheffing betrokken. Dit is niet correct. In 2010 was de wettelijke termijn immers nog niet overschreden.

Het hof oordeelt dat de uitkering niet in 2010 is belast. De uitspraak is op 1 december 2016 gepubliceerd.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.