Professionals

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Staatssecretaris Klijnsma heeft over divers pensioenonderwerpen de Tweede Kamer geinformeerd.

Ik haal er een paar onderwerpen uit.

De AOW leeftijd zal vanaf 2022 verder verhoog worden en over 50 jaar uitkomen op 71,5 jaar.

Er is onderzoek gedaan naar de ‘witte vlekken’ op pensioengebied (zie ook bijgevoegd onderzoek). De witte vlek an sich is afgenomen naar minder dan 5%, dat was zo’n 8%. Hierbij zijn alle ZZP-ers niet meegenomen. Ook een steeds grotere groep flexwerkers neemt niet deel omdat zij vaak ene wachttijd van 6 maanden kennen.

Nu voor de echte witte vlek blijkt dat dit vaak voorkomt bij een werkgever waar tenminste één werknemer wel pensioen opbouwt, zou het tijd kunnenzij n voor algemene werking zoals bij de inwerkingtreding van de Pensioenwet in 2007 is aangegeven. Een werkgever moet dan ook alle andere werknemers pensioen toezeggen.

Overigens is mijn ervaring dat het aantal witte vlekken juist toeneemt. Zeker bij nieuwe werkgevers is branches – en dat zijn de meeste – waar geen verplicht pensioenfonds voor geldt.

Ook blijkt dat, met name weer flexwerkers, bij diverse uitvoerders hele kleine rechten hebben. Er worden zo’n 750.000 aanspraken van minder dan € 100,- bijgehouden. Klijnsma heeft een wetsvoorstel in de pen die het mogelijk gaat maken deze aanspraken te bundelen.

Tot slot onderzoekt Klijnsma de mogelijkheden voor Bpf-en om samen te kunnen werken, zonder daarvoor een Apf ‘op te richten’.

 

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.