Professionals

Verzekeringsplicht bemanningslid schip

X woont in Nederland en werkte in 2012 vanaf 5 juni in loondienst voor een in Luxemburg gevestigde werkgever en in 2013 voor een op Cyprus gevestigde werkgever op een binnenschip waarvan de exploitant volgens de Rijnvaartverklaring in Nederland is gevestigd. In afwijking van de ingediende aangiften IB/PVV 2012 en 2013 heeft de Belastingdienst geen rekening gehouden met de verzochte vrijstelling voor premie volksverzekeringen bij het opleggen van de aanslagen. Voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant speelt de vraag of X vanaf 5 juni 2012 in Nederland belasting- en premieplichtig was. Met betrekking tot het jaar 2012 verklaart de Rechtbank het beroep niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Het beroep met betrekking tot het jaar 2013 is ongegrond. De Rechtbank sluit voor de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving aan bij de A1-verklaring zoals die door de SVB is vastgesteld. Hierin is vermeld dat X vanaf 1 januari 2013 in Nederland sociaal verzekerd is. De omstandigheden dat deze A1-verklaring niet onherroepelijk vast staat en is afgegeven na de ingangsdatum en voorts na afgifte van een Liechtensteinse A1-verklaring (met ingangsdatum in 2014) leiden niet tot een ander oordeel.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.