Professionals

Vrouw van buitenlandse diplomaat niet AOW-verzekerd

X heeft de Nederlandse nationaliteit en is op 15 juli 1993 weer met haar gezin in Nederland komen wonen in verband met de functie van haar echtgenoot bij de Duitse ambassade te Den Haag, die hij heeft vervuld van 15 april 1993 tot en met 1 september 1998. X verrichtte geen betaalde arbeid. In cassatie is alleen nog in geschil of zij gedurende laatstgenoemd tijdvak verzekerd was voor de AOW. Rechtbank Den Haag heeft deze vraag bevestigend beantwoord. X had een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland, zodat zij toen krachtens art. 6 lid 1 AOW verzekerd was voor de AOW. De CRvB oordeelde op het hoger beroep van de SVB dat de positie van X beoordeeld moet worden in het licht van de uitzonderingen op de AOW-verzekering voor gezinsleden van diplomaten (art. 11 KB 164). De CRvB oordeelde dat X op grond van deze bepaling niet verzekerd was voor de AOW. In cassatie bij de Hoge Raad betoogt X dat; (i) zij wel verzekerd was nu zij op grond van het Verdrag van Wenen 1961 niet is vrijgesteld; (ii) het doel van KB 164 niet is eigen onderdanen te beperken in de verwerving van aanrekenbare AOW-tijdvlakken; (iii) zij wordt gediscrimineerd ten opzichte van andere ingezetenen en van personen die ongehuwd met een diplomaat samenwonen en dat HR 14 februari 2012, nr. 12/02549 niet vergelijkbaar is met haar geval. A-G Wattel heeft op 8 oktober 2016 geconcludeerd dat het oordeel van de CRvB juist is. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van X met een verwijzing naar deze conclusie ongegrond.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.