Ondernemers Professionals

Waardeoverdracht kleine pensioenen, een gemiste kans

Vanaf 2018 krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen over te dragen – zonder toestemming van de werknemer – naar de nieuwe uitvoerder. Gezien de kleine bedragen waar het om gaat, moet dat ook kunnen ongeacht of het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van boven de 100%.

Op zich een logisch voorstel, echter de insteek is vreemd. Uitvoerders hebben nu het recht al om kleine pensioenen, zonder toestemming van de werknemer, af te kopen (premievrije rechten van na 2007 overigens). Vervolgens krijgen ze ook nog het recht om het over te dragen?

Het lijkt mij allereerst beter dat de werknemer het recht krijgt om de keus te maken. Of afkoop en zo niet, dan waardeoverdracht. De doelstelling moet immers zijn: minder kosten uitvoerder, en behoud rechten werknemer. Daarnaast moet een werknemer – en ZZP-er – dan het recht krijgen om, bij gebrek aan een pensioenregeling – het pensioen over te kunnen dragen naar een eigen (bancaire) lijfrente. Nu het toch om kleine bedragen gaat maakt het niet zoveel uit dat het van ‘pensioen’ (LB) naar lijfrente (IB) gaat lijkt mij.

Pas dan is het een wetsvoorstel dat echt vernieuwend is. (Op basis van het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer van DGA, mag pensioen overigens wél via Oudedagsverplichting gewoon omgezet in een – bancaire – lijfrente).

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.