Professionals

Waardering uitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

Op 12 augustus 2016 heeft de Rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de waardering van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule bij het tot uitkering laten komen ervan (AWB 15/8467). De lijfrenteverzekering is gesloten in 1990. Op 1 oktober 2008 is de lijfrenteverzekering tot expiratie gekomen. De verzekeringnemer heeft de lijfrenteclausule niet uitgevoerd, maar het expiratiekapitaal – ineens – laten uitkeren. Het lijfrentekapitaal is nadien herbelegd in aandelen. Op de herbeleggingen zijn koersverliezen geleden.

Het niet uitvoeren van de lijfrenteclausule en het ineens laten uitkeren van het expiratiekapitaal staat fiscaal gelijk aan afkoop. Een afkoopsom van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule wordt ingevolge onderdeel O Invoeringswet Wet IB 2001 onder de Wet IB 2001 fiscaal behandeld als periodieke uitkering in de zin van artikel 3.100 van laatstgenoemde wet. Dit brengt met zich mee dat de afkoopsom progressief belast is in box 1. De belanghebbende had ter zake van de afkoop geen aangifte IB/PVV gedaan over het betreffende jaar. In verband daarmee heeft de inspecteur het bedrag van het expiratiekapitaal alsnog begrepen in een (navorderings)aanslag IB/PVV 2008. Daarbij zijn de als gevolg van de herbeleggingen geleden koersverliezen niet verdisconteerd.

In geschil is onder meer of de inspecteur het uitgekeerde lijfrentekapitaal ten onrechte in aanmerking heeft genomen voor de waarde op de expiratiedatum en niet voor de waarde van de herbeleggingen.

Naar het oordeel van de rechtbank vormt de uitkering bij expiratie een belaste afkoop van de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. De rechtbank baseert de belaste afkoop op de verkeerde wettelijke bepalingen, namelijk op artikel 3.133 Wet IB 2001. Deze bepaling is in voorkomende gevallen van toepassing bij strijdige handelingen met lijfrenten die zijn gesloten na 1991 (Brede Herwaardering en IB 2001) en mist in casu toepassing (zie hierboven). Voorts is de rechtbank van oordeel dat koersverliezen niet op de eenmalige uitkering in mindering kunnen worden gebracht. Koersverliezen staan immers los van de uitkering als zodanig nu deze zijn voortgekomen uit de herbeleggingen.

De uitspraak is op 4 november 2016 gepubliceerd.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.