Ondernemers Professionals

Wet Uitfaseren pensioen in eigen beheer: nota nav het verslag TK

De nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer geeft – slechts – een aantal verduidelijkingen. Deze zijn de volgende.

Indien het verzoek tot het terughalen van verzekerd kapitaal in 2016 is gedaan, dan is dat voldoende. De verwerking kan in 2017 plaatsvinden. Ook ‘onbepaald’ verzekerd pensioen kan alleen nog in 2016 teruggehaald.

Inzake de partner. Deze heeft geen  veto-recht inzake het premievrijmaking, evenzo de DGA geen rol heeft als werknemer hierbij wordt gesteld. Dat durf ik te betwijfelen. Misschien formeel niet, maar toch echt wel vanuit zorgplicht. Een vreemde stellingname derhalve.

Of de partner gecompenseerd moet worden (de eerste vraag is dan: voor wat eigenlijk), is de vraag. Als dat al gebeurd heeft dat in ieder geval geen gevolgen voor de IB.

Schenking. Of er sprake is van schenking ingeval de aandelen in handen zijn van anderen dan de DGA (pensioengerechtigde) is afhankelijk van de situatie. Er moet sprake zijn van verarming (van de DGA), verrijking (van de aandeelhouders) en een bedoeling tot bevoordeling. Mede afhankelijk van de aanwezige gelden zal er sprake kunnen zijn van schenking. Dit blijft dus ‘zo vaag’ als wat.

Als er sprake is van één toezegging die in meerdere BV’s is ondergebracht, kan de aanspraak of afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Er mag niet ‘per BV’ gekozen worden. Dat geldt ook voor een voorwaardelijk verevend pensioen. Een geconverteerd pensioen mag wel afzonderlijk – dus ook door de ex – worden afgekocht of omgezet.

De oudedagsverplichting kan alleen overgaan op de partner als deze als erfgenaam wordt aangemerkt. Een ‘rare’ uitleg. Normaliter wil een DGA dat bij zijn overlijden de partner de 1e begunstigde is, en eerst daarna, en/of afwijkend, de erfgenamen.

Ingeval een ingegaan pensioen, voor een nu 58-jarige DGA, wordt omgezet in een oudedagsverplichting mag deze op z’n vroegst 5 jaar voor de AOW-datum ingaan. Ook een arbeidsongeschiktheids- en partnerpensioen mag omgezet in een oudedagsverplichting (of afgekocht).

Tot slot hoeft er niet naar gezondheidswaarborgen van de DGA te worden gevraagd.

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.