Ondernemers Professionals

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer nu echt van start

Het is 1 april en dus is de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer nu echt van kracht geworden. Inmiddels zijn er al een drietal ‘uitwerkingen’ van de wet verschenen.

Allereerst is op www.belastingdienst.nl het informatieformulier gepubliceerd. Hoewel het formulier an sich duidelijk is, zitten er twee opvallende zaken in. Allereerst lijkt het alsof de partner die geen rechten heeft op ‘een deel van het pensioen van de DGA in eigen beheer’ niet hoeft te tekenen. Dit terwijl Wiebes zelf heeft gesteld in de MvA dat de partner áltijd moet tekenen.

Vervolgens wordt ook de commerciele waarde gevraagd van de pensioenverplichting – per 2015 en datum afkoop/omzetting – terwijl dit op grond van het uitvoeringsbesluit niet het geval is.

Vervolgens heeft de RJ een ontwerp-richtlijn gepubliceerd. vreemd daarin is dat zij stellen dat het pensioen uiterlijk op 30 juni 2017 per 1 april premievrij gemaakt moet worden. Dit is uiteraard niet juist. Uiterlijk 30 juni moet het pensioen premievrij gemaakt, maar dat kan nooit met terugwerkende kracht. Verder mag de ODV gewaardeerd worden in de jaarrekening op ‘gewoon’ de fiscale voorziening.

Tot slot zijn er 19 V&A’s verschenen op www.belastingdienstpensioensite.nl. Deze bevestigen grotendeels bekende materie. Drie vallen er wel op. Allereerst 17-001. Indien er naast pensioen ook een stamrecht/lijfrente in eigen beheer is, dan moet het hele pensioen – tegen de fiscale waarde – kunnen worden afgekocht, waarbij de bezittingen naar rato van de waarde van het pensioen en stamrecht/lijfrente toegerekend moet worden. Als er dus onderdekking is kan het pensioen niet – gedeeltelijk – worden afgekocht. Dit vloeit ook voort uit bestaande jurisprudentie.

Dan 17-008. Dit is een ‘onzin’- V&A. Gesteld wordt dat een ingegane ODV niet meer omgezet kan worden in een (bancaire) lijfrente. Waarom niet, wat is daar op tegen? Dan blijven DGA’s – en/of partner/erfgenamen na overlijden – alsnog zitten met een BV, met wellicht onderdekking? Een vreemd V&A.

Als het een uitgesteld pensioen betreft, dat pas later dan 2 maanden na de AOW-datum ingaat, mag het nog wel.

Tot slot aandacht voor 17-013 en 014. Hierin wordt gesteld dat het bij afkoop en omzetting moet gaan om de juist fiscale waarde, ook al

Deze is op zich niet zo moeilijk: het opgebouwde pensioen, gewaardeerd tegen 4% met de meest recente sterftetafel. het probleem zal vaker zitten in de ‘juiste aanspraak’ al dan niet in combinatie met verzekerde aanspraken.

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.