Ondernemers Professionals

White paper Ondernemingsraad & Pensioen

In dit white paper aandacht voor de rol die de Ondernemingsraad bij de pensioenregeling zoals dat anno 2013 vorm zou moeten worden gegeven moet hebben.

De Ondernemingsraad heeft niet alleen een formele juridische rol, maar uiteraard ook vertegenwoordigende. De Ondernemingsraad moet haar toestemming bij zowel de introductie als de wijziging van de pensioenregeling als het een verzekerde regeling betreft. Bij pensioenregelingen die uitgevoerd worden door een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds worden werknemers door de sociale partners vertegenwoordigd. Bij Ondernemingspensioenfondsen is het nu nog zo dat de werknemers feitelijk door het bestuur van het pensioenfonds worden vertegenwoordigd, dit is immers paritair samengesteld uit werkgevers en werknemers. Er ligt echter een voorstel om ook de Ondernemingsraad een vergelijkbare rol te geven als bij verzekerde regelingen.

 

Nu pensioenregelingen op grote schaal wijzigen en verder geïndividualiseerd worden ligt er een grote rol van de Ondernemingsraad. Deze is derhalve enerzijds gebaseerd op de wet, anderzijds kan de Ondernemingsraad aanvullende afspraken maken met de werkgever over haar rol. De wettelijke uitleg is dat de Ondernemingsraad alleen een instemmingsrecht heeft over de pensioenovereenkomst en niet over de uitvoeringsovereenkomst – dus waar de pensioenregeling wordt ondergebracht – kan zij daar dus gewoon zelf afspraken over maken.

 

Als gevolg van de (financiële) onhoudbaarheid van het huidige pensioenstelsel willen en moeten werkgevers anders met pensioen omgaan. De verschuiving van DB- naar DC-regelingen is volop in gang, zeker als het gaat om de hoger gesalarieerden. Werknemers krijgen daardoor meer individuele verantwoordelijkheid als het gaat om hun pensioen. Ze hebben daarbij wel volop hulp nodig van zowel hun werkgever als de Ondernemingsraad om daar mee om te gaan. Niet alleen HR-afdelingen maar ook Ondernemingsraden zullen dus goed geëquipeerd moeten zijn om hen daarbij te ondersteunen.

 

Natuurlijk moeten werknemers zich ook meer verdiepen in de pensioenmaterie. Niet, of eigenlijk vooral niet, in de technische details maar wel de keuzemogelijkheden om hun eigen ‘pensioenstuur’ stevig in handen te hebben. Het gevolg van die grotere eigen verantwoordelijkheid is dat er meer default-keuzes zullen komen. Welke deze moeten zijn is juist weer de vraag en het ligt op de weg van de Ondernemingsraad om daar invloed op uit te oefenen. Evenals op de manier hoe over pensioen gecommuniceerd wordt. Dat kan betrekking hebben op keuzes omtrent nabestaandenpensioen, beleggingskeuzes en de hoogte van het ouderdomspensioen sec.

 

Ook nieuwe zaken zoals deeltijdpensioen en bijsparen verdienen de aandacht. De keerzijde van deeltijdpensioen is immers parttime-doorwerken. Hoe dus pensioen in lijn wordt gebracht met de overige arbeidsvoorwaarden is bij uitstek het terrein van de Ondernemingsraad om over te adviseren en voor HR om uit te voeren.

 

Als aan pensioen als onderdeel van het totale pallet arbeidsvoorwaarden goed aandacht worden gegeven is de kans groot dat pensioen een écht gewaardeerde arbeidsvoorwaarde wordt, waar werkgever én werknemer gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Een arbeidsvoorwaarde die voldoet aan wensen, eisen en verwachtingen. Dán pas kan gesproken worden over investeren in pensioen, en wordt pensioen een lust.

Dát moet de uitdaging van de Ondernemingsraad worden de komende jaren!

 

 

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.