Professionals

Wijzigingen 2017 gedifferentieerde premie Whk

In de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) en het eigenrisiscodragerschap WGA gelden vanaf 1 januari 2017 een aantal wijzigingen. De WGA-vast en -flex worden samengevoegd, er zijn geen staartlasten meer bij eigenrisicodragerschap en de berekening terugkeerpremie WGA wijzigt. Het onderscheid tussen de premiecomponenten WGA-vast en -flex in de gedifferentieerde premie Whk vervalt vanaf 1 januari 2017. Dit houdt in dat de verschillende premiecomponenten voor WGA-vast en -flex gecombineerd worden tot 1 gedifferentieerde premiecomponent WGA voor de totale WGA-lasten. Het eigenrisicodragen wordt met ingang van 2017 uitgebreid met WGA-flex. Eigenrisicodragen voor de WGA kan dan alleen voor WGA-vast en -flex samen. De werkgever moet vóór 2017 beslissen of hij zich voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen) publiek wil verzekeren bij UWV óf dat hij hiervoor eigenrisicodrager wordt. Als de werkgever in 2016 al eigenrisicodrager voor de WGA-vast is en hij vanaf 2017 voor de totale WGA-lasten eigenrisicodrager wil worden, dan moet hij (als niet-overheidsinstelling) opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Deze geldt dan voor werknemers met een vast dienstverband én voor flexwerkers.’ Deze model garantieverklaring moet uiterlijk 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Als de werkgever de garantieverklaring niet wil uitbreiden, dan vervalt het eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2017. (Middel)grote werkgever dragen vanaf 1 januari 2017 niet meer de zogenoemde ‘staartlasten’ als de werkgever kiest voor het eigenrisicodragerschap. Dit zijn de lasten voor WGA-uitkeringen die zijn ontstaan vóór de overstap naar het eigenrisicodragerschap, of de lasten voor toekomstige uitkeringen aan werknemers waarvan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag ligt vóór de overstap naar het eigenrisicodragerschap. Dit geldt voor alle werkgevers die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden. NB In de periode tot deze wijziging ingaat, van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2016, betaalt de werkgever (of de verzekeraar) deze staartlasten wel. De vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk voor (middel)grote werkgevers wijzigt vanaf 1 januari 2017. Dit geldt wanneer werkgevers na een periode van eigenrisicodragen terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV. Bij de berekening van de premiecomponent WGA houdt de Belastingdienst voor 2017 rekening met uitkeringen uit de periode van eigenrisicodragen én met uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was (tot maximaal 10 jaar terug). Deze wijziging in de premievaststelling geldt vanaf 1 januari 2017 voor alle (middel)grote werkgevers die na 1 juli 2015 zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering bij UWV. De uitkeringen die bij de werkgever zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap blijven ongewijzigd voor rekening van de werkgever of de verzekeraar.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.