Professionals

Wijzigingen eigen risico dragen per 1 januari 2017

Wijzigingen eigen risico dragen met ingang van 2017 zijn in de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) opgenomen. In de Wet SUWI staan regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten. De volgende wijzigingen met betrekking tot eigenrisicodragers hebben per 1 januari 2017 plaatsgevonden:

Wijziging 1: uitbreiding opvragen van gegevens

Als de werkgever eigenrisicodrager wil worden, kuan hij onder bepaalde voorwaarden gegevens en informatie opvragen uit de administratie van Uwv. Het gaat om een overzicht van (ex-)werknemers met een lopende Ziektewet- of WGA-uitkering. De werkgever vraagt deze gegevens op als hij die nodig heeft voor de aanvraag van particuliere verzekeringsovereenkomsten waarmee de werkgever als eigenrisicodrager het risico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt.

Weer verzekerd bij Uwv

Sinds 1 januari 2017 kan de werkgever dit overzicht ook opvragen als hij het eigenrisicodragerschap wilt beëindigen. Dus als de werkgever de particuliere verzekering voor arbeidsongeschiktheid en daarmee loondoorbetaling tijdens ziekte wilt beëindigen, en hij weer via Uwv verzekerd wil zijn (publieke verzekering). Als de werkgever wil overstappen naar de publieke verzekering, kan hij dit overzicht bij Uwv aanvragen en gebruiken om een inschatting te maken van de gedifferentieerde premie die de werkgever gaat betalen voor de arbeidsongeschikheidsverzekering.

Wijziging 2: verlenging doorbetaling tijdens ziekte

Is de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan kan de periode van 104 weken, waarover hij Ziektewet-uitkering moet betalen, met maximaal 52 weken worden verlengd als de werkgeveer onvoldoende heeft gedaan om de zieke werknemer te laten re-integreren. Als de werknemer in dat geval te laat de WIA-uitkering aanvraagt, wordt de doorbetalingsperiode ook nog verlengd met de tijd waarover de aanvraag te laat is.

Wijziging 3: eigenrisicodragers Ziektewet mogen toestemming geven voor proefplaatsing

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, mogen nu zelf toestemming geven voor een proefplaatsing van hun ex-werknemer, als aan de voorwaarden is voldaan. De ex-werknemer hoeft dan geen toestemming aan Uwv te vragen. Hij hoeft tijdens de proefplaatsing (maximaal 6 maanden) niet te solliciteren.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.