Professionals

Zeevarende op pijpenlegger is premieplichtig in Nederland

X is een in Nederland wonende zeevarende die onder Panamese vlag vaart op een pijpenlegger voor een in Zwitserland gevestigde werkgever, deels buiten Europa en een deel van de tijd boven het continentale plat van Nederland en van het Verenigd Koninkrijk.
De vraag is of X in de periode 1 juni 2004 tot en met 24 augustus 2004 premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De Hoge Raad heeft in deze zaak prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie (HvJ). Het HvJ (C-266/13) oordeelde dat X in beginsel was onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving van Zwitserland.
Er is een uitzondering indien de toepassing van die wetgeving volgens EU Verordening 1408/71 zou leiden tot aansluiting bij een stelsel van vrijwillige verzekering of ertoe zou leiden dat X bij geen enkel stelsel van sociale zekerheid is aangesloten. In een dergelijk geval is X onderworpen aan de wetgeving van zijn woonstaat (Nederland) aldus het HvJ. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Amsterdam om dit te onderzoeken. Het Hof begrijpt e uit het verwijzingsarrest dat de vraag moet worden beantwoord of X op grond van de wetgeving van de Zwitserse Bondsstaat in genoemde periode verplicht verzekerd was. Dat is volgens het Hof niet het geval. Als gevolg daarvan is X in deze periode verplicht verzekerd voor de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en dus premieplichtig, concludeert het Hof. De Belastingdienst heeft de aanslag terecht opgelegd.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.