Professionals

Zeevarende was onderworpen aan sociale zekerheidswetgeving Nederland

A woonde in 2012 in het Verenigd Koninkrijk en was werkzaam op een schip dat voer onder Nederlandse vlag. Hij heeft in Nederland aangifte IB/PVV 2012 gedaan. In de aangifte heeft hij gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige en verzocht om een vermindering van zijn premie-inkomen tot nihil. De Inspecteur heeft bij de vaststelling van de definitieve aanslag het premie-inkomen vastgesteld op het wettelijke maximum van € 33.863. De vraag is of A in 2012 premies verschuldigd is. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is A, als zeevarende, volgens de hoofdregel van artikel 11, lid 4, Verordening (EG) 883/2004, in Nederland onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving. A is het gehele jaar verzekerd en premieplichtig in Nederland en had derhalve geen recht op een vermindering van zijn premie-inkomen. In tegenstelling tot de mening van X, heeft de Inspecteur terecht een onjuiste voorlopige teruggaaf gecorrigeerd en verrekend bij het opleggen van de (definitieve) aanslag. Er is volgens de Rechtbank geen sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.